Wyłożenie wiedzy

Przechodzimy do wyłożenia wiedzy. Dotąd książki były zamknięte, albo co lepsze, leżały schowane pod ławami. Każemy je teraz otworzyć. Czytamy bajkę sami. Jest to konieczne dlatego, że przez dobre czytanie ułatwia się zrozumienie, a nauczyciel chyba lepiej

Stosowanie stopni formalnych

Podam teraz dwa przykłady swobodnego użycia stopni formalnych, jeden dla niższego, drugi dla wyższego stopnia kształcenia. Wybieramy do tego celu umyślnie materiał nie najbardziej stosowny, na którym można by bez gwałtu wykazać ich użycie, ale pierwszy lepszy

Zrozumienie stopni formalnych

Wypowiedziane w poprzednim wpisie wątpliwości nie zmierzają bynajmniej do tego, aby obniżyć wartość stopni formalnych. Są one formą uczenia uwzględniającą pracę umysłową ucznia przy nauce. Z tego powodu znajomość ich jest nieodzowną dla każdego nauczyciela, który chce

Jak wygląda proces nauki?

Herbart był pierwszym, który zbadał proces umysłowy odbywający się przy nauce. Rozróżnił trojaką pracę, którą umysł wykonuje w czasie przyswajania wiedzy. 1) Umysł pracujący naukowo zwraca swoją uwagę na jeden punkt, cofając wszelkie wyobrażenia, które mogłyby tej

Stopnie formalne cz. 12

Przechodzimy do czwartego stopnia. Młodzież uczy się wiedzy nie od razu, lecz częściowo. Porcje czyli części, w których się wiedzę udziela, nazwaliśmy jednostkami dydaktycznymi. Przez rozdrabnianie wiedzy na jednostki zatraca się u ucznia pogląd na całość. Ażeby

Stopnie formalne cz. 11

Wiedza podana luźno łatwo ginie, wiedza zaszeregowana jest trwalsza, ponieważ jedno wyobrażenie łatwo odnawia drugie obok stojące n. p. łatwo pamiętamy szereg wierszy poetyckiego utworu, zwłaszcza że rytm i rym go ścieśniają, szeregi deklinacyjne i koniugacyjne ułatwiają

Stopnie formalne cz. 10

Ale nauka opiera się często na faktach znanych uczniom bezpośrednio z poprzedzającej nauki. W takim razie połączenie tego, co uczniowie już wiedzą, z tym, czego się mają dopiero dowiedzieć, będzie bardzo łatwe, proste i krótkie. Będzie ono

Stopnie formalne cz. 9

Nauczyciel przypomina architekta. Podanie celu odpowiada pierwszemu projektowi budującego się budynku. Potem następuje badanie gruntu, na którym ma stanąć budynek wiedzy. Każda wiedza musi być zbudowana na wyobrażeniach, które już istnieją w umyśle. Od tej podstawy zależy

Stopnie formalne cz. 8

Przeto naturalne zagajenie lekcji stanowią słowa nauczyciela:a teraz proszę zamknąć i pochować książki, siedzieć prosto i patrzeć na mnie. Patrzenie na nauczyciela jest w nauce zbiorowej nieodzownym prawie warunkiem uwagi, bo u dziecka za oczami postępuje także

Stopnie formalne cz. 7

Doświadczenie uczy, że poważną trudność sprawia początek nauki, początek lekcji. Młodzież musi opuścić sferę myśli, którymi się bezpośrednio przed lekcją zajmowała a zwrócić swój umysł ku nowemu zatrudnieniu. Do tego jest potrzebna wola. która się w nauce