Dydaktyka Archive

Dydaktyka i jej podział cz. 27

Między gimnazjum a szkołą realną pośredniczy jako wytwór mieszany realne gimnazjum, opierające się na kulturze dzisiejszej, lecz nie zaniedbujące zupełnie związku ze starożytnością. Realne gimnazjum stanowi typ szkoły średniej, który pomimo wątpliwości wypowiedzianych przeciwko niemu z bardzo

Dydaktyka i jej podział cz. 26

Najwyższymi szkołami wychowawczymi są gimnazja, realne szkoły i realne gimnazja. Porządek, w jakim zostały wymienione, oznacza zarazem następstwo, w jakiem powstały. Ze szkołami pospolitymi mają tę wspólną cechę, że wychowują, ale wyraźniej zarysowuje się w nich zależność

Dydaktyka i jej podział cz. 25

Nazywają się eufemistycznie szkołami dla dzieci nerwowych. W niektórych miastach przeznacza się do takich szkół na pewien czas także dzieci zresztą normalne, które w zwykłych szkołach wskutek uporczywego lenistwa nie robią postępów. Jest to, co prawda, bardzo

Dydaktyka i jej podział cz. 24

Szkoły wydziałowe, które w innych krajach cieszą się ogólnym uznaniem, w Galicji dotąd nie zdołały się spopularyzować. Pochodzi to stąd, że niema dotąd silnie rozwiniętego i świadomego siebie stanu średniego. Marzeniem galicyjskich rodziców jest dotąd przepchać synów

Dydaktyka i jej podział cz. 23

Demokratycznie usposobiona dydaktyka niechętnie łączy klasyfikację szkół z klasyfikacją stanów społecznych. Jednakże niepodobna zaprzeczyć, że podział ludności na trzy stany t. j. lud, stan średni i stan uczony albo inteligencję wpłynął na ukształcenie szkolnictwa. Jeżeli dla ludu

Dydaktyka i jej podział cz. 22

Ponieważ nauka musi budować na doświadczeniu, które dzieci ze sobą przynoszą, przeto, wobec różnego zakresu myśli dziatwy, szkoły pospolite okazują pewne różnice. Szkoły pospolite wielkich miast nie mogą budować na znajomości stosunków wiejskich, podczas gdy nauczyciel z

Dydaktyka i jej podział cz. 21

Szkoła pospolita przyjmuje dzieci zwykle w szóstym roku życia, ale wykształcenie zaczyna się znacznie rychlej. Wykształcenie przedszkolne nazwał już Komeński szkołą macierzystą. Nie miał on jednakże na myśli rzeczywistej szkoły, jak raczej wychowanie pod opieką matki. Tymczasem

Dydaktyka i jej podział cz. 20

Szkoły bowiem pospolite są to zakłady naukowo-wychowawcze, przez które każdy przechodzi, aby zyskać stopień ogólnego wykształcenia, potrzebny każdej jednostce, bez względu na stanowisko społeczne, jakie zajmują jego rodzice i jakie sam w przyszłości ma zająć. Charakterystycznym znamieniem

Dydaktyka i jej podział cz. 19

Po większej części szkoły zawodowe nie wychowują, lecz pracują z materiałem już wychowanym. Dlatego dydaktyka wyklucza je ze swego zakresu. O urządzeniu ich i sposobie uczenia w nich stanowi praktyczna potrzeba, a to normuje się podług zawodu,

Dydaktyka i jej podział cz. 18

Wszystko, co się o dydaktyce szkolnej powiedziało, dotyczy szkoły w ogólności, bez względu na jej rodzaje. Druga połowa dziewiętnastego wieku powołała do życia ogromną masę typów szkolnych, w których niewprawne oko z trudnością się orientuje. Co do