Dydaktyka i jej podział cz. 2

Wystrzegać się trzeba ryczałtowego przenoszenia obcych form na inny grunt, bo, co to jest n. p. dobre w Anglii, nie koniecznie może być dostosowanym do potrzeb polskich. Przed niedawnym czasem panowała w pedagogice całego świata anglomania t. j. podziw dla wychowania Anglo-Saksonów, który podzielało także wielu naszych rodaków. Ostatnie wypadki polityczne przyczyniły się znacznie do obniżenia wartości wychowania angielskiego.

Pedagogika ogólna bada na mocy filozoficznej refleksji istotę, możność, granice, cel i środki wychowania, tworzy zasadnicze pojęcia z pominięciem doświadczenia, które nam ogólnych zagadnień nie tłumaczy, lecz daje tylko świadomość pojedynczych i przypadkowych zjawisk. Materiał pedagogiki zastosowanej tworzą praktyczne potrzeby, zależne od politycznych, kościelnych, narodowych, rodzinnych i innych życiowych względów.

Pedagogika ogólna dzieli pracę wychowawczą podług trzech względów, które się łączą w pojęciu wychowania: 1) przedmiotu, 2) celu, 3) środków wychowania.

 

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  gabloty zewnętrzne
  język angielski szczecin
  Dom seniora dolny Śląsk
  rękaw foliowy producent
  rękawice antyprzecięciowe
  rękawice termiczne
  rękawy foliowe
  roboty ziemne Kraków
  Rola chromu w organizmie
  rolety drewniane