Dydaktyka i jej podział cz. 18

Wszystko, co się o dydaktyce szkolnej powiedziało, dotyczy szkoły w ogólności, bez względu na jej rodzaje. Druga połowa dziewiętnastego wieku powołała do życia ogromną masę typów szkolnych, w których niewprawne oko z trudnością się orientuje. Co do zasady podziału, który tu wypada zastosować, nie może być żadnej wątpliwości. Jeżeli wykluczymy internaty, o których była mowa przy nauce niepodzielonej, resztę szkół dzielimy na dwie kategorie : szkoły wychowawcze i zawodowe. Do drugich zaliczamy: szkoły rolnicze, gospodarstwa domowego, górnicze, przemysłowe, handlowe, ogrodnicze, pomologiczne, wojskowe, nautyczne, seminaria duchowne i nauczycielskie, politechniki, uniwersytety, prócz wielu innych o jeszcze szczegółowszym typie, zwłaszcza w dziedzinie przemysłu. Ich wspólnym znamieniem jest, że przygotowują do zawodu. Ponieważ niektóre z nich, stojące na niższym stopniu, przyjmują uczniów w wieku, w którym wychowanie jeszcze nie jest skończone, dlatego dają także przygotowawcze, ogólne wykształcenie i o tyle stają się szkołami wychowawczymi.

 

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  gabloty wewnętrzne
  szkolenie pierwsza pomoc
  gabloty na puchary
  skup telefonów komórkowych
  skup złomu Warszawa
  skuteczne odgrzybianie klimatyzacji
  słodkie borówki
  spa katowice
  spa mazowieckie
  spa w górach